grain field

A belvíz az aszálynál is nagyobb kárt képes okozni

A belvíz az aszálynál is nagyobb kárt képes okozni a mezőgazdaságnak! A belvizek levezetésével kapcsolatosan a rendszerváltás óta egyetlen törvényt, jogszabályt az Országgyűlés nem alkotott meg.

A karbantartások, a szükséges fejlesztések elmaradása a meghatározó következménye a jelenlegi belvíz helyzetnek.
A reális zöldek időben felhívták a figyelmet arra, hogy a vízgazdálkodás területen az állami szerepvállalás kiiktatása, a mindent piacosító politika elvezethet a napjainkban kialakult helyzethez.

Hazánkban a vizek szabályozása, elsősorban az általuk okozott károk megszüntetése, mérséklése miatt mindig meghatározó volt.

Az Alföld sajátossága a belvíz, amely időnként hatalmas területeket önt el, korlátozva a mezőgazdasági termelést, de a települések fejlődését is.

Az utóbbi évek szélsőséges időjárása, az Alföld földtani, morfológiai és hidrológiai adottságai a gyorsabb belvízmentesítés érdekében igényeli az évszázadok során megépített rendszerek fenntartását és továbbfejlesztését.

A tulajdonviszonyok rendezése során az állami és önkormányzati tulajdonba került csatornák fejlesztéséhez karbantartásához szükséges pénzügyi alapok biztosítása elmaradt.

A gazdálkodók területarányos érdekeltségi hozzájárulása, állami érdekeltségi hozzájárulás, költségvetési támogatás, területfejlesztési és egyéb alapokból, pályázati úton elnyerhető források biztosítása esetén, napjaikban kialakult katasztrofális helyzet megelőzhető lesz.

Juhos László, reális zöldek elnöke

Kiadó: Reális Zöldek Klub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *